حدود 90 سال از ورود اولین هواپیما به آسمان ایران و ایجاد تشکیلات هوایی در دل ارتش وبه  تبع آن تامین سوخت بوسیله حلب می گذرد.
با آغاز به کار خطوط هوایی در ایران تعداد هواپیماها افزایش یافت و خطوط هوایی میان برخی شهرهای کشور ایجاد شد.با این تحولات تجهیزات سوخترسانی به هواپیماها هم به تریلی هایی که دارای مخزن آهنی و پمپهای دستی بودند و به وسیله خودروها کشیده می شدند تغییر یافت و کارکنان صنعت نفت عهده دار تحویل سوخت به هواپیماها شدند.
توسعه صنعت هوایی در ایران با گسترش فرودگاهها , تشکیل ایرلاین ها ، افزایش هواپیماها و خطوط پروازی به توسعه فعالیتهای حیطه تامین و تحویل سوخت هواپیماها انجامید.بخش فروش فرآورده های مورد نیاز هواپیماها در مجموعه صنعت نفت شکل گرفت و با تاسیس سازمان پخش به این سازمان انتقال یافت . تاسیسات ذخیره سازی ، فیلتراسیون و انتقال سوختهای هوایی در فرودگاهها یکی پس از دیگری احداث شدند و تانکرهای سوخت رسان عهده دار تحویل سوخت به هواپیماها شدند.
با تدوین مقررات و استانداردهای فرودگاهی، الزامات و مقررات این بخش نیز از سوی شرکتهای نفتی، مراجع فرودگاهی و خطوط هوایی در بخشهای مختلف  کیفیتی،فنی ، ایمنی و عملیاتی مدون شد.و روشهای متفاوت فیلتراسیون در چند برهه تغییر یافته و به روز شد و طراحی تاسیسات و تجهیزات سوخترسانی در گذر این سالها تبدیل به فیلولرهایی مجهز به سیستمهای پمپاژ، میترینگ ،فیلتراسیون ،کنترل فشار و ادوات کنترلی و ایمنی پنوماتیکی، هیدرولیکی و الکترونیکی شدند.و تاسیسات براساس استانداردهای یکسانی طراحی و ساخته شدند.به منظورحصول اطمینان خطوط پروازی از کیفیت سوخت و ایمنی عملیات سوخترسانی نهادهای بین المللی عهده دار نظارت بر رعایت استانداردها در تاسیسات و تجهیزات، اجرای مقررات و کنترل فعالیتهای سوخترسانی در فرودگاهها شدند.
در تمامی این مراحل اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور که به عنوان زیر مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تنها متولی و مسئول حیطه فعالیتهای سوخت رسانی به هواپیماهای غیر نظامی کشور شناخته می شد همواره همگام با بخش فرودگاهی سرویسهای مورد نظر را در سطح مطلوب به ایرلاین های داخلی و خارجی ارائه داده است.تاسیسات و تجهیزات را به روز رسانی کرده و در بالاترین سطح استاندارد ها حفظ کرده است و بر عملکرد مراکز سوختگیری نظارت مستمر و دایم داشته است.
در حال حاضر حدود 90 فرودگاه قابل بهره برداری در کشور وجود دارد که نیمی از این تعداد دارای تاسیسات سوختگیری است و بالغ بر یکصد شرکت هوایی داخلی و خارجی ، سوخت مورد نیاز خود را از طریق این مراکز تامین می کنند.حجم ذخیره سازی، انتقال و تحویل سوخت به هواپیماها در این مراکز متناسب با مشخصات فرودگاه و حجم پروازها متغیر بوده  و ضمن برخورداری از انعطاف پذیری لازم در سرویس دهی به انواع هواپیماها، توان بالقوه همگامی با هرگونه توسعه در فرودگاهها یا افزایش خطوط پروازی را دارا هستند.
علاوه بر نظارت و بازرسی اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور بر عملکرد مراکز تحت پوشش این مراکز تحت بازرسی ها و ممیزی های نمایندگان شرکتهای هوایی داخلی و حارجی و نمایندگان یاتا قرار دارند. 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279