مرکز سوختگیری لامرد:

ایمیل رئیس مرکزkhonyagar6562@gmail.com                                                                                                       

امجد خنیاگر رئیس مرکز

مصیب سهیلی کارمند تحویل سوخت ( درحال حاضر در ناحیه مشغول به کار است )

تعداد 6نفر راننده و سوخترسان ومکانیک و نیروی خدماتی

تعداد 2 واحد سوخترسان

حدود30پرواز در ماه

استان فارس شهرستان لامرد فرودگاه بین المللی لامرد مرکز سوختگیری هواپیمایی لامرد

تلفن مرکز 07152725187

 

 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279