مرکز سوختگیری لاوان:

12 نفر کارمند

تعداد پروازها در هفته: حدودا 10 پرواز

تعداد پروازهای هلی کوپتری در هفته: حدودا 6 پرواز

میانگین سوخت ATK تحویلی به سایت هلی کوپتری فلات قاره لاوان مقدار 35000  لیتر درماه  می باشد.

نشانی مرکز :

جزیره لاوان- جنب فرودگاه لاوان مرکز سوختگیری لاوان

تلفن :

07644289466 و07633560550 و07644289467       

    فاکس : 07644289465


 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279