.مرکز سوختگیری ماهشهر

ایمیل رئیس سوختگیری                   hajizadehg@gmail.com

2. تعداد پرسنل سوختگیری         3 نفر رسمی + 1 نفر قراردادی +  5 نفر پیمانکار

3. تعداد واحد های سوخترسان  

           2 واحد* 20000 لیتر

4. تعداد پرواز های در فرودگاه مربوط در طول هفته :  

20 پرواز مطابق برنامه فرودگاه + 4 پرواز متفرقه

5. شماره تلفن و آدرس مرکز سوختگیری :   

   ماهشهر -  فرودگاه ماهشهر  - واحد سوختگیری   52341258-061

 

                 سوختگیری ماهشهر

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279