مرکز سوختگیری آبادان:

ایمیل روابط عمومی منطقه آبادان : Abadan.Niopdc@Gmail.com

----------------------------------------

تعداد کارکنان :

رسمی : 5 نفر

قرارداد مدت موقت  : 3 نفر

پیمانکاری : 6 نفر

-------------------------------------

تعداد پرواز در هفته : 60 پرواز

نشانی : آبادان - جنب فرودگاه بین المللی آیت اله جمیع (ره)

تلفن : 31-53366530-061

 

 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279