مرکز سوختگیری اردبیل :
تعداد پرسنل:13 نفر
تعداد واحدهای سوخترسان:3 دستگاه
تعداد پرواز: 3 پرواز در روز
آدرس و تلفن:
اردبیل - فرودگاه - سوختگیری اردبیل 33456210-045
پست الکترونیکی رئیس مرکز:

a.mirzaei51@gmail.com

 

مراکز سوختگیری کشور

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279