مرکز سوختگیری بوشهر:


- تعداد پرسنل   13  نفر

3- دو دستگاه واحد 20000 لیتری

4- 26 پرواز در هفته

5- شماره تلفن  33554309 - 33355188  ادرس فرودگاه بوشهر سوختگیری هواپیمایی

 

 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279