مرکز سوختگیری چابهار:


-تعداد پرسنل 2 نفر رسمی میاشد.

تعداد واحد 2 دستگاه 20 هزار لیتری میباشد.

تعداد پرواز هفته با توجه به اینکه پروازهای نظامی نیز انجام می گردد متغیر بوده و تقریبا"20 فروند ميباشد.

آدرس چابهار انتهای بلوار شیرازی شرکت نفت -ادرس فرودگاه کنارک میباشد. تلفن 05435336637 میباشد.

ایمیل رئیس مرکز:

Alikhalili1354465@yahoo.com

 

 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279