• مرکز سوختگیری اصفهان:
  • آدرس ایمیل   mas_1338@yahoo.com  
  • تعداد پرسنل 49 نفر بدون احتساب چهار نفر حراست 
  • تعداد واحدهای سوختگیری : 5 واحد (RB : 014  ، 282 ، 303 ، 415 ، 607 )  
  • میانگین تعدا پروازها در طول روز: 30 پرواز   
  • شماره تلفن : 27 - 03135275124    
  • آدرس : اصفهان - اتوبان فرودگاه - فرودگاه بین المللی شهید بهشتی - سوختگیری هواپیمایی

 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279