مرکز سوختگیری قشم:

1- ایمیل رئیس سوختگیری                                                        Mehdi.biglari55@gmail.com

2- تعداد پرسنل سوختگیری                                 

                   5 نفر رسمی / 1 نفر قرارداد مدت موقت / 5 نفر پیمانکاری

3- تعداد واحدهای سوخترسان                           

                     2 واحد 20000 لیتری

4- تعداد پروازها در فرودگاه                        

                               بطور میانگین 10 پرواز در هر روز

5- آدرس و شماره تماس        

                                   فرودگاه بین المللی قشم - سوختگیری هواپیمایی

کدپستی:  89999-79541

                                                                            تلفن : 35335046-076

فکس: 35335047-076

 

سوختگیری قشم

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279