مرکز سوختگیری ایلام:

-ایمیل رئیس سوختگیری hd_870@yahoo.com

2- تعداد پرسنل رسمی 2نفر و نفرات پیمانکاری 7نفر

3-تعداد واحد سوخترسان: 2 واحد

4-تعداد پروازها ی :هفته ای 16پرواز  و میانگین روزانه 2 پرواز

5-ادرس :ایلام -میدان قران-جاده ایلام به دره شهر فرودگاه شهدای ایلام

تلفن تماس:

08432236814

سوختگیری ایلام

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279