شهرستان

 


واحد

پرسنل رسمی

قراردادی موقت

پیمانکاری

خدماتی

ملاحظات

کرمان

4  دستگاه

6

6

13

3

 

سیرجان

2  دستگاه

1

2

2

----

 

رفسنجان

2  دستگاه

1

----

6

----

 

بم

2  دستگاه

1

----

4

----

 

جیرفت

1  دستگاه

1

----

2

----

 

جمع کل

11  دستگاه

10

8

27

3

 

 

 

لازم به توضیح می باشد تعداد پروازهای به شرح زیر اعلام می گردد

 

کرمان

سیرجان

رفسنجان

بم

جیرفت

روزانه 8 پرواز

هفته ای 6 پرواز

هفته ای 4 پرواز

هفته ای   2 پرواز

هفته ای 2 پرواز

 

 

                                   کرمان فرودگاه بین المللی کرمان – مرکز سوختگیری هواپیمایی منطقه کرمان

   تلفن 03432110935

 

 

 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279