مرکز سوختگیری کرمانشاه:

ایمیل : a.daiechin@niopdc.ir

تعداد کارکنان رسمی وپیمانی : 18 نفر

تعداد پرواز در هفته : 50 پرواز

نشانی وتلفن مرکز ک: کرمانشاه فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی

(مرکز سوختگیری هواپیمایی منطقه کرمانشاه )

تلفن تماس 08334327788و08334327799


 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279