سوختگیری خارک

 

سوختگیری خارک

 

مرکز سوختگیری خارک

   دارای 2 کارمند رسمی 

/ 2 راننده سوخترستان

/ 2 سوخترسان هواپیما  می باشد. 

3-این مرکز دارای دو واحد سوخترسان با مشخصات ذیل می باشد

4-           "      حدوداً 30 پرواز درهفته می باشد.

5- آدرس:

استان بوشهر-جزیره خارگ-مرکز سوختگیری هواپیمایی خارگ


شماره تلفن  07733824480 و نمابر 07733824483

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279