مرکز سوختگیری نوشهر:

ایمیل رئیس سوختگیری نوشهر:

h.shmoradi@yahoo.com

تعداد پرسنل:

3 نفر(2نفرراننده سوخترسان و یک نفر سوخترسان)

تعدادواحدهای سوخترسان:

2 واحد 8000لیتری     RB-118,RB-126

شماره تلفن و آدرس :

01152323512-01152324504

مازندران- نوشهر- خیابان شهیدستاری- فرودگاه نوشهر- مرکز سوختگیری هواپیمایی نوشهر


تعدا پرواز در طول هفته:

برنامه پروازی نوشهر – اهواز(هواپیمایی نفت):

ایام هفته

خروج از اهواز

ورودبه نوشهر

خروج از نوشهر

ورودبه اهواز

شنبه

09:00

10:55

16:20

18:20

چهارشنبه

09:00

10:55

16:20

18:20

برنامه پروازی نوشهر – مشهد(هواپیمایی نفت):

ایام هفته

خروج از نوشهر

ورودبه مشهد

خروج از مشهد

ورودبه نوشهر

شنبه

11:30

13:20

14:00

15:50

چهارشنبه

11:30

13:20

14:00

15:50

برنامه پروازی شیراز- نوشهر(هواپیمایی آسمان):

ایام هفته

خروج از شیراز

ورودبه نوشهر

خروج از نوشهر

ورودبه شیراز

سه شنبه

09:30

11:00

11:45

13:15

جمعه

06:30

08:00

08:40

10:10

برنامه پروازی مشهد- نوشهر(هواپیمایی آسمان)

ایام هفته

خروج از مشهد

ورودبه نوشهر

خروج از نوشهر

ورودبه مشهد

یکشنبه

15:20

16:45

17:15

18:20

پنج شنبه

14:50

16:15

16:40

17:55

جمعه

15:10

16:35

17:05

 

 

18:30

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279