مرکز سوختگیری سنندج:

ایمیل رییس سوختگیری سنندج ahmadhidarian@yahoo.com

تعداد پرسنل :جمعاً 11 نفر شامل 1 نفر رییس مرکز 2 نفر سوخترسان 2 نفر راننده واحد سوخترسان 1 نفر تکنسین فنی 1 نفر خدماتی 4 نفر شیفت حراست میباشد

تعداد واحدهای سوخترسان: 2 واحد RB-116 rb-261

تعداد پرواز ها در حال حاضر روزانه 1 پرواز به مقصد تهران

شماره تلفن: 08733775601 فکس 08733787565

ادرس: ابتدای جاده سنندج به کرمانشاه جنب فرودگاه سنندج مرکز سوختگیری هواپیمایی سنندج کد پستی 6613813593

 

سوختگیری سنندج

 

 

سوختگیری سنندج

 

 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279