مرکز سوختگیری ساری:

ایمیل رئیس سوختگیری   mahdi153@gmail.com

تعداد پرسنل سوختگیری در حال حاضر  19 نفر

تداد پرواز در هفته    29 پرواز

نشانی و تلفن : ساری جاده ساری - نکاء فرودگاه بین المللی ساری    33722516-011


 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279