سوختگیری هواپیمایی شهرکرد


چارت سازمانی سوختگیری

رئیس مرکز سوختگیری :                 عبدالمجید خالدی

راننده واحد 1 نفر

راننده واحد 1 نفر

سوخترسان 1نفر

مکانیک عمومی 1 نفر 

تاسیسات سوختگیری

مساحت :                          5295 متر مربع

تعداد مخازن سرویس تانک :    چهار مخزن 90000 لیتری  - همگی فعال

 ATK نوع سوخت :                     چهار مخزن سوخت

  (ATK ) 20000 لیتری  RB 278  2- واحد  (ATK ) 8000 لیتری  RB 107 1- واحد : واحدهای سوخترسان :           دودستگاه

مخزن نفتگاز :                   یک مخزن 3000 لیتری جهت مصرف سوخت واحدهای سوخترسان

مخزن آلوده :                    یک مخزن  2500  لیتری

تجهیزات آتش نشانی :   دودستگاه دوقلو( پودرو آب) مستقر در محل مسقف اختصاصی وتعداد 22 عدد کپسول آتش نشانی

آشیانه واحد سوخترسان :      محل نگهداشت ونگهداری واحدهای سوخترسان  100 متر مربع

فضای سبز :                    300 مترمربع

آدرس مرکز : شهرکرد جاده فارسان ص پ 158/88155 فرود گاه بین المللی شهرکرد

شماره تلفن :                         03832271052  

تعداد پرواز درحال حاضر :     هرهفته 2 پرواز

 

سوختگیری شهرکزد

 

 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279