مشخصات سوختگیری هواپیمایی شیراز

1 ایمیل سوختگیری شیراز Sukhtgiryshiraz@Gmail.com
2 تعداد پرسنل رسمی 13نفر
3 تعداد پرسنل قرادادی 13نفر
4 تعداد پرسنل پیمانکاری 20نفر
5 تعداد واحدهای سوختگیری جهت سوخت نفت جت چهار دستگاه
6 تعداد واحدهای سوختگیری جهت سوخت بنزین 100LL یک دستگاه
7 تعداد پروازهای روزانه  حدوداً  50 الی 60
8 تعداد پروازهای هفتگی حدوداً 350 الی 400
9 آدرس شیراز-فرودگاه آیت الله دستغیب - سوختگیری هواپیمایی
10 تلفن 071-37206465
11 فکس 071-37211926

 

 

 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279