مرکز سوختگیری طبس:

ایمیل رئیس سوختگیری :

 h.deymeh@gmail.com

تعداد پرسنل سوختگیری:

راننده ی واحد:  1 نفر

کارمند عملیات سوختگیری: 1 نفر

تعداد واحد های سوخترسان: 2 عدد

تعداد پروازها در فرودگاه مربوطه در طول روز یا هفته:

2 پرواز در هفته

شماره تلفن و آدرس مرکز سوختگیری:

طبس - فرودگاه طبس - مرکز سوختگیری هواپیمایی طبس

شماره تماس:

 

5632836822

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279