مرکز سوختگیری زاهدان:

ایمیل : benyamin20baba@yahoo.com

تعداد پرسنل : 27 نفر

تعداد واحد : 3 دستگاه

تعداد پرواز : 6 فروند در روز

شماره تلفن : 05433251660

آدرس : فرودگاه زاهدان. سوختگیری هواپیمایی زاهدان

 

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279