مرکز سوختگیری زنجان:
ایمیل رئیس      manochehros1342@gmai.com

2- تعداد پرسنل : 5 نفر

3- تعداد واحد : 2 دستگاه

4- تعداد پرواز : ماهیانه 15 فروند

5 - شماره تماس :   02433332040              و          02433363010

6 - آدرس : زنجان ، جاده قدیم اردبیل ، فرودگاه زنجان

 

سوختگیری زنجان

 

سوختگیری زنجان

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279