احمد واحدیان ابوترابی سرپرست اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور   

تلفن مستقیم:

66020736

 مسئولین  
اسماعیل احمدی معاون اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور 66020736 روسای واحدها
 

 

 

ستار بیگلری  رئیس تدارکات کالا و فرآورده  66025291  روسای واحدها
ایمان جنت خواه رئیس مرکز سوختگیری هواپیمایی مهرآباد  66025061  روسای واحدها
 سیدرضا عبداللهی حسینی  رئیس مهندسی و خدمات فنی  66025290   روسای واحدها
حسن خدایاری سرپرست حراست  66020731  
علی رامین رئیس مراقبت و کنترل 66025059  روسای واحدها  

 

قنبر قلی نژاد رئیس مهندسی سوختهای هوایی 66025290  روسای واحدها


 منصور گنجی رئیس خدمات کامپیوتر  66020733  
سید سعید راستی رئیس HSE 66025057  روسای واحدها

 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279