اهم اقدامات واحد HSE  در سال 93:


1- به روز رسانی خطرات شناسایی شده در سطح سوختگیری هواپیمایی و ارسال آنها به ستاد.

2- رفع کانونهای خطر با توجه به شبه حوادث شناسايی شده و انعکاس آنها به ستاد.

3-بررسی شرح کار کلیه ی پیمانهای منعقده در سوختگیری مهرآباد و ارائه الزامات تخصصی HSE قبل از عقد قراردادها و پیمانها.

4- نظارت بر عملیات مترتب بر پیمانها شامل عملیات متعدد سازه ای و ابنیه ای در پنج ماه اخیر از جمله؛ توسعه ساختمان اداره کل سوختگیری، توسعه محوطه تدارکات کالا، توسعه و بهسازی اتاقهای حراست و HSE ، احداث گلخانه، احداث ساختمان پست برق، احداث و بهسازی اتاق پیمانکاری و سکوی بارگیری، احداث و بهسازی سرویسهای بهداشتی کارگاه ساخت و کارگاه باتریسازی.

5- نظارت بر عملیات تعمیرات، ساخت، تغییر، احداث و اصلاح و هر نوع فعالیت غیر روتین و همچنین ایمن سازی محیط قبل از اجرا در اداره کل و سوختگیری مهرآباد ( پروانه کار سرد 213 مورد، پروانه کار گرم 76 مورد، پروانه ورود 2 مورد، کار در سبد در ارتفاع 2 مورد، گود برداری و حفاری 2 مورد) که به فضل الهی بدون حادثه انجام شده است.

6- ارائه مطالب آموزشی بصورت چهره به چهره و کلاس آموزشی جهت کارکنان و کارآموزان با میانگین نفر ساعت آموزشی 0.805

7- تشکیل کمیته مقابله با بحران طوفان در تهران و انجام اقدامات پیشگیرانه.

8- نظارت بر عملیات تخلیه فراورده های نفتی بنزین و نفت گاز در جایگاه سوخت زمینی(بنزین 101 مورد و نفت گاز 145 مورد).

9- نظارت بر عملیات تحویل JP4 به واحدهای رمپ ایران ایر 31 مورد.

10- ایمن سازی و نظارت بر عملیات لایروبی مخازن سرویس و مخازن واحدهای سوختگیری.

11- پیگیری برخی امور HSE مراکز سوختگیری هواپیمایی شهرستانها و ارائه مشاوره به ایشان.

 


 

تماس با ما:

اداره کل سوختگیری هواپیمایی کشور

فرودگاه مهرآباد-جنب پلیس فرودگاه-روبه روی پارکینگ طبقاتی

کدپستی 1387835461

 تلفن:2-66020730

فکس:66025279